O SPOLEČNOSTI

Společnost MB Transport Logistic a.s. získala od svého založení v roce 2002 bohaté zkušenosti v oblasti přepravy osobních vozidel. V roce 2019 se stala v rámci strategického partnerství součástí logistické skupiny L7 Group a.s., lídra v oblasti přepravy vozidel a logistiky domácích spotřebičů.

Společnost MB Transport Logistic má více  jak 50 zaměstnanců a provozuje více jak 30 vlastních přepravníků.

Společnost MB Transport Logistic tak zásadně posílila svou pozici na trhu a je jedním z významných specialistů přepravy automobilů po celé Evropě.

Díky dlouholetým zkušenostem, moderní technice a týmu profesionálních zaměstnanců můžeme nabídnout vysokou kvalitu našich služeb, které garantujeme certifikací ISO 9001 a 14001.

KVALITA

V listopadu 2014 společnost získala certifikaci ISO 9001:2015

V listopadu 2014, společnost získala certifikaci ISO 14001:2015

FILOZOFIE SPOLEČNOSTI

 Cílem společnosti MB TRANSPORT LOGISTIC a.s. je rozšiřovat své služby v oblasti přepravy automobilů a stát se známým, spolehlivým a preferovaným  dodavatelem přepravních služeb.

 K dosažení tohoto cíle společnost maximálně využívá svých lidských i finančních zdrojů tak, aby v co největší míře uspokojila potřeby a přání zákazníků převážně v oblasti kvality služeb a zároveň co nejvíce omezila negativní dopad na životního prostředí.

  Usilujeme o překročení očekávání našich zákazníků.

Zásady které prosazujeme v řízení společnosti:

Zákazníci

budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy

plnit termíny nakládek/vykládek v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě

plnit termíny nakládek/vykládek v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě

maximálně uspokojovat zákazníky službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky

zajišťovat stálé zlepšování a inovace služeb

informovat zákazníky o nových technologií

Dodavatelé

budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy

provádět transparentní výběrová řízení

Zaměstnanci

pravidelně proškolovat zaměstnance a zvyšovat jejich způsobilost

reagovat a vést komunikaci na všech úrovních společnosti

důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů

Životní prostředí

dbát o minimální negativní dopady u všech činností firmy na životní prostředí, a to zejména v oblastech ochrany ovzduší, půdy, vody a rovněž přírody jako celku

zaměstnanci naší společnosti vykonávají své pracovní činnosti se zvýšeným ohledem na životní prostředí tak, aby v maximální míře omezili případné negativní dopady těchto činností

PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI  K ZAJIŠTĚNÍ GDPR

MB Transport Logistic a.s., Hodkovická 639/8, 460 06 Liberec, IČ 05607612

Vedení společnosti přijalo opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých dat dle Nařízení GDPR (2016/679)   a souvisejících legislativních předpisů.

Byla zpracována Analýza pro zjištění aktuálního stavu ochrany dat v naší firmě a na jejím základě byla vytvořena Směrnice k zajištění požadavků GDPR. Tato směrnice je pracovníkům firmy kdykoliv dostupná na vyžádání u pracovníka odpovědného za oblast ochrany dat.

Na základě zpracované analýzy rozhodlo vedení společnosti, že firma není povinna zajistit Pověřence pro ochranu dat dle ustanovení Nařízení GDPR. Byla jmenována odpovědná osoba za ochranu osobních a citlivých dat – Bc. Markéta Petříková.

Pracovníci firmy mají právo na změny, úpravy nebo doplnění výše zmíněné směrnice, pokud by zjistili, že neodpovídá zcela skutečnému stavu nebo neobsahuje konkrétní ustanovení nebo postupy.

Vedení společnosti žádá své zaměstnance, aby upozornili výše uvedenou osobu odpovědnou za ochranu osobních a citlivých dat na všechny skutečnosti a rizika, které by mohly být příčinou k úniku, případně zneužití těchto dat a pomohli tak v prevenci rizik.

Pro zajištění souhlasu s činnostmi a úkony, které nemají svou přímou oporu v zákonných ustanoveních, bude nově využíván souhlas pracovníka. Pracovník má právo kdykoliv celý tento souhlas nebo jeho konkrétní část odvolat. Odvoláním již uděleného souhlasu ale mohou být ohroženy zakázky, případně jiné činnosti firmy, proto vedení firmy očekává, že pracovníci v případě záměru odvolat některý z udělených souhlasů budou odpovědnou osobu informovat včas a v případech opravdu závažných.

 Povinná položka

 Povinná položka

 Povinná položka

 Povinná položka

 Povinná položka

 Povinná položka

 Povinná položka

Odesílání formuláře ...

Na serveru došlo k chybě.

Objednávka přijata

 Povinná položka

 Povinná položka

 Povinná položka

GDPR

OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY

KARIÉRA A PRÁCE

REFERENCE

Volkswagen

Audi

Gefco

Škoda

AAA AUTO

Ford

Seat

Toyota

Mitsubishi

MB TRANSPORT LOGISTIC A.S.

Sídlo firmY

 

Hodkovická 639/8

460 06 Liberec

Provozovna firmy

 

Černá silnice

295 01 Mnichovo Hradiště

DIČ: CZ05607612

IČ: 05607612

ŘEDITEL

 

Milan Brauner

brauner@mbtransport.cz

+420 773 699 249

DISPEČER

 

Filip Stuchlík

filip.stuchlik@mbtransport.cz

+420 775 882 733

FOTOGALERIE

KONTAKTY